14. 12. 2019  1:07 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Obnova rezných vlastností nástrojov
Autor: Ing. Matej Bračík, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obnova rezných vlastností nástrojov
Abstrakt:Cieľom mojej práce je získať poznatky z oblasti rezných vlastností nástrojov, opotrebenia a kritérií opotrebenia stopkových rezných nástrojov a technológie ostrenia nástrojov. Práca obsahuje teoretické poznatky z uvedených oblastí a praktické riešenie technológie ostrenia na 5-osovej CNC brúske v priestoroch CE5AM a následne aj skúšku rezných síl a opotrebenia nového a preostreného nástroja. Získané výsledky z praktickej časti prezentujú využitie 5-osovej CNC brúsky na ostrenie nástrojov v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty. Zo skúšky rezných síl získame priebehy rezných síl, ktoré porovnáme z čoho vyplýva zmena rezných vlastností preostreného nástroja. Meranie opotrebenia sa vykonalo po 15 minútach obrábania, z nameraných hodnôt opotrebenia bol zostrojený graf.
Kľúčové slová:stopkové rezné nástroje, opotrebenie, ostrenie, kvalita ostrenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene