7. 12. 2019  12:45 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie povlakovaných rezných nástrojov pri výrobe vybraných súčiastok
Autor: Ing. Gabriel Váry
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Šandora, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie povlakovaných rezných nástrojov pri výrobe vybraných súčiastok
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá trvanlivosťou špeciálnych rezných nástrojov pri opracovaní kompozitného materiálu. V úvodnej časti práce je stručne charakterizovaná firma ZF SACHS Slovakia, a.s. a jej strojné zariadenia používané vo výrobných strediskách. V druhej kapitole je rozobratý súčasný stav povlakovaných rezných nástrojov vo firme a ich použitie. Ďalšia kapitola sa venuje návrhom na zlepšenie v oblasti využitia povlakovaných nástrojov vo firme. Vo štvrtej kapitole sú rozpracované vybrané návrhy a zhodnotenie ich prínosov z hľadiska všetkých prostriedkov použitých v experimente (obrábací stroj, špeciálny rezný nástroj, obrábaný materiál). Po stanovení plánu experimentálnej práce bol postupne vykonaný výskum použitia PVD povlakov na reznom nástroji. Po štatistickom spracovaní dosiahnutých výsledkov bol doporučený vhodný modifikovaný PVD povlak typu TiN pre rezný nástroj. Záverečná časť diplomovej práce je venovaná prínosom pre vedný odbor a sú špecifikované možné prínosy práce pre prax.
Kľúčové slová:Kompozit, povlak, špeciálny rezný nástroj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene