29. 1. 2020  17:50 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikační číslo: 3578
Univerzitní e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Racionalizácia výroby spojkových obložení
Autor: Ing. Peter Matula
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Šandora, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Racionalizácia výroby spojkových obložení
Abstrakt:Cieľom práce je analyzovanie výroby spojkových obložení, vo vybranej firme a konfrontácia s modernými a vyvíjanými metódami vo svete. V práci sú popisované procesy, problémy a skúsenosti pri výrobe, spracovaní a obrábaní kompozitných materiálov, voľby správnych nástrojov a upínacích prostriedkov, voľby optimálnych technologických postupov. Riešené sú problémy pri spracovávaní, obrábaní a tvarovaní kompozitných materiálov,so zameraním hlavne na rovinnosť, ďalej vplyv tepla a času na kompozitné bimetalické materiály. Navrhované sú zlepšenia technologickosti konštrukcie spojkových obložení a navrhnutá je aj technológia výroby nového typu spojkového obloženia za účelom odstránenia súčasných problémov pri výrobe spojkových obložení a zníženia nákladov na výrobu. V závere práce je zhodnotenie, prínos a využitie tejto práce pre prax.
Klíčová slova:deformácia, obrábanie, spojkové obloženie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně