Jan 29, 2020   6:45 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identification number: 3578
University e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The rationality of clutch facing production
Written by (author): Ing. Peter Matula
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Opponent:Ing. Jozef Šandora, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Racionalizácia výroby spojkových obložení
Summary:Cieľom práce je analyzovanie výroby spojkových obložení, vo vybranej firme a konfrontácia s modernými a vyvíjanými metódami vo svete. V práci sú popisované procesy, problémy a skúsenosti pri výrobe, spracovaní a obrábaní kompozitných materiálov, voľby správnych nástrojov a upínacích prostriedkov, voľby optimálnych technologických postupov. Riešené sú problémy pri spracovávaní, obrábaní a tvarovaní kompozitných materiálov,so zameraním hlavne na rovinnosť, ďalej vplyv tepla a času na kompozitné bimetalické materiály. Navrhované sú zlepšenia technologickosti konštrukcie spojkových obložení a navrhnutá je aj technológia výroby nového typu spojkového obloženia za účelom odstránenia súčasných problémov pri výrobe spojkových obložení a zníženia nákladov na výrobu. V závere práce je zhodnotenie, prínos a využitie tejto práce pre prax.
Key words:deformácia, obrábanie, spojkové obloženie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited