11. 12. 2019  12:40 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh výroby zlievarenského modelu s využitím CAx technológií
Autor: Ing. Peter Venény
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh výroby zlievarenského modelu s využitím CAx technológií
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom výroby zlievarenského modelu s využitím CAx technológií. V úvodnej časti je predstavený výrobný profil a výrobný program Zlievarne Trnava s.r.o.. Druhá kapitola sa zaoberá porovnaním výroby zlievarenských modelov v Zlievarni Trnava s.r.o. s úrovňou výroby zlievarenských modelov vo svete. Samotnou podstatou diplomovej práce je technologické, časové a ekonomické porovnanie výroby zlievarenského modelu Roštu 500x500 v podmienkach Zlievarne Trnava s.r.o., s navrhovanou výrobou s využitím CAD/CAM systémov. Práca bola realizovaná v dvoch firmách. V interných podmienkach Zlievarne Trnava s.r.o. za pomoci konvenčnej výrobnej techniky a vo firme Supratek s.r.o. s plným využitím CAD systému Pro/ENGINEER a CAM systému EdgeCAM. V záverečnej kapitole sú rozobraté časové a ekonomické výsledky oboch spôsobov výroby tohto konkrétneho zlievarenského modelu, spolu s návrhom možného riešenia súčasného stavu výroby zlievarenských modelov vo firme Zlievareň Trnava s.r.o., ktoré by viedlo k úspore 40,39 % na nákladoch v porovnaní so súčasným spôsobom výroby vo firme.
Kľúčové slová:CAD/CAM systémy,, zlievarenský model,, konvenčné stroje,, CNC obrábacie stroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene