14. 12. 2019  0:58 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zlepšenie tvarovej presnosti a kvality povrchu zvarových plôch
Autor: Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zlepšenie tvarovej presnosti a kvality povrchu zvarových plôch
Abstrakt:KURUC, Marcel: Zlepšenie tvarovej presnosti a kvality povrchu zvarových plôch. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. Katedra obrábania a montáže. Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc., Trnava MTF STU, 2012, 86 s.. Táto práca je zameraná na zvýšenie produktivity pri výrobe tvarových nástavcoch vo firme SES Tlmače, a. s.. Opisuje problém a súčasný stav riešenia problematiky. Rieši vyrobiteľnosť súčiastky rôznymi technológiami, ako je odlievanie, tvárnenie, obrábanie a pod. a ponúka viacero rozličných riešení na zvýšenie efektivity výroby. Podrobne popisuje trojosové a päťosové frézovanie nástavca. Zhodnocuje dosiahnuté výsledky z rôznych hľadísk ako je skrátenie výrobného času, ročná úspora nákladov a návratnosť riešenia. Pri optimalizácii návrhov a ich parametrov som používal CAM softvér PowerMILL. Po dôkladnom zvážení všetkých dostupných spôsobov výroby som dospel k záveru, že najvhodnejšie bude vyrábať nástavec na vodorovnej vyvrtávačke, ktorou firma disponuje, trojosovým frézovaním, kde by sa zvarová plocha hrubovala ofsetom a následne dokončovala podľa profilu. Tým by sa znížil strojový čas zo 125 minút na 22 minút a ušetrilo by sa 82 000 eur ročne.
Kľúčové slová:trojosové frézovanie, päťosové obrábanie, CAM softvér, nástavec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene