14. 12. 2019  9:36 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh výroby nástrojov a prípravkov
Autor: Ing. Martin Škojec
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh výroby nástrojov a prípravkov
Abstrakt:Cieľom práce je navrhnutie a postup výroby prípravku na zefektívnenie pracovného cyklu výroby, k tomu je potrebné zosumarizovanie základných informácií o firme a postupov výroby v danej firme a poprípade postup výroby podobných súčiastok v iných firmách, ktoré budú slúžiť ako podklady pre vytvorenie návrhov prípravku, z ktorých sa vyberie najefektívnejší. Práca sa zaoberá históriou a doterajším postupom výroby súčiastky v danej firme a prehľadom výrobných postupov podobných súčiastok v iných firmách vo svete. Táto práca sa ďalej zaoberala sumarizovaním základných informácií o postupoch výroby danej súčiastky, analýzou postupov výroby a návrhom prípravku pre zefektívnenie pracovného cyklu. Na základe návrhov sa zhotoví postup výroby daného prípravku s CNC programom na výrobu jednotlivých častí prípravku. Cieľ práce bol splnený. Na základe zozbieraných informácií a poznatkov bol vytvorený prípravok, ktorý bude slúžiť na zefektívnenie výrobného cyklu vo firme Ján Kos Zámočníctvo, Kovoobrábanie.
Kľúčové slová:Plech, hliník, mriežka, postup výroby, svetlo, technologický postup, ohyb, výstrižok, obrábanie, lis, prípravok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene