15. 12. 2019  22:17 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stopkové nástroje, ich použitie a obnova rezných vlastností
Autor: Ing. Šimon Lecký
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stopkové nástroje, ich použitie a obnova rezných vlastností
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa so stopkovými reznými nástrojmi ich konštrukciou, postupom brúsenia, geometriou rezného klina, ostrením rezných nástrojov a obnovou rezných vlastností. V prvom bode sa zameriavame na stopkové rezné nástroje ich funkcie v obrábaní a rozdelenie rezných nástrojov. Definujeme základné pojmy v obrábaní a oboznamujeme sa s geometriou rezných nástrojov. Druhý bod je zameraný na rezné nástroje, ich rezné vlastnosti, opotrebenie rezných nástrojov a príčiny poškodenia reznej hrany. V treťom bode práce sa oboznamujeme s ostrením, brúsením a obnovou rezných vlastností. Ďalej sa budeme venovať metódam ostrenia rezných nástrojov. Bod štyri bude zameraný na postupy ostrenia stopkových rezných nástrojov.
Kľúčové slová:ostrenie, rezné vlastnosti, brúsenie, stopkové nástroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene