15. 12. 2019  12:06 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stopkové nástroje, ich použitie a obnova rezných vlastností
Autor: Ing. Roland Beláni
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stopkové nástroje, ich použitie a obnova rezných vlastností
Abstrakt:BELÁNI, Roland: Stopkové nástroje, ich použitie a obnova rezných vlastností. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. Školiteľ: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. -- Trnava: MTF STU, 2014. 59 s. Kľúčové slová: stopkové nástroje, ostrenie, brúsenie, rezné vlastnosti Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa so stopkovými nástrojmi ich konštrukciou, geometriou rezného klina a obnovou ich rezných vlastností. Prvý bod je zameraný na stopkové rezné nástroje ich funkcie v obrábaní a vlastnosti rezných nástrojov. V druhom bode sa zameriame na rezné vlastnosti rezných nástrojov a mechanizmy opotrebenia. Tretí bod je zameraný na obnovu rezných vlastností vybraných stopkových nástrojov. V štvrtom bode som navrhol postup ostrenia stopkovej frézy vo forme návodky.
Kľúčové slová:stopkové nástroje, ostrenie, brúsenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene