5. 12. 2019  21:23 Oto
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Racionalizácia vybraných operácií obrábania v INA Skalica
Autor: Ing. Erik Šmida
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Racionalizácia vybraných operácií obrábania v INA Skalica
Abstrakt:Moja diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou vybraných operácií obrábania v INA SKALICA spol. s r. o. Teoretická časť všeobecne opisuje niektoré štandardné technológie používané v podniku INA Skalica spol. s r. o. Ďalej sú opísané konkrétne CNC sústružnícke centrá a CNC sústruhy na sústruženie ložiskových krúžkov. Tiež sú opísané jednotlivé činnosti týkajúce sa: programátorského centra, zoraďovania nástrojov prístrojom Zoller, zoraďovania CNC sústružníckeho centra, informačného a materiálového toku. Existuje veľa možností ako zlepšiť jednotlivé činnosti, ktorými môžeme dosiahnuť lepšiu efektivitu samotnej výroby. Cieľovou myšlienkou mojej práce je optimalizácia času zoradenia sústružníckeho stroja a činností spojených s touto problematikou ako zoraďovanie rezných nástrojov a možnosť elektronickej identifikácie rezných nástrojov. V súčasnosti je stanovený určitý čas zoraďovania, tento čas bol stanovený v minulosti na základe určitých technických možností a skúseností, ja v ňom vidím určitý spôsob plytvania a možnosť optimalizácie. Táto problematika sa netýka len obrábacieho stroja, je rozvetvená na viacero úrovní, ktoré je potrebné taktiež zefektívniť. Príkladom môže byť zefektívnenie práce programátorského centra vytvorením typových technologických postupov na štandardizáciu už vytvorených technologických postupov a nastavovacích plánov, týmto sa dosiahne i štandardizácia rezného náradia. V oblasti prípravy rezného náradia jestvuje priestor na optimalizáciu pracoviska Zoller, zautomatizovaním určitých činností. Taktiež sa v práci zaoberám racionalizáciou informačného toku a možnosťou dohľadu nad technologickou disciplínou u sústružníckych strojov zavedením výrobného informačného systému MES. Optimalizáciou uvedených činností a operácií sa zefektívni výroba, tým vzniká priestor na ďalšie produkovanie dielov , čo sa rovná zisku.
Kľúčové slová:racionalizácia, stroj, náradie, zoradenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene