11. 12. 2019  10:10 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané problémy obrábania laserom
Autor: Ing. Pavol Pánik
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané problémy obrábania laserom
Abstrakt:Cieľom práce je ukážka reťazca CAD -- obrábací stroj -- reálna súčiastka. Praktické zistenie vhodných parametrov pre obrábanie ocele STN 19 312 laserom na CNC obrábacom stroji Sauer Lasertec 80 Shape a praktická realizácia obrábania definovanej povrchovej textúry na konkrétnom príklade -- kryte tabletu. Obsahom teoretickej časti práce je komplexné oboznámenie s technológiou obrábania laserom, prehľad jednotlivých technológií, ich výhody a nevýhody v porovnaní s chemickým leptaním povrchových textúr súčiastok. Praktická časť je zameraná na kvalitatívnu analýzu obrobených vzoriek pri meniacich sa parametroch obrábania a na definovanie optimálnych parametrov pre materiál STN 19 312 z pohľadu kvalitatívneho ale aj z pohľadu časovo-ekonomického a porovnanie zistených parametrov s oceľou STN 12 050. Práca poukazuje na stále sa zväčšujúci význam a opodstatnenosť použitia relatívne drahej technológie v priemysle s ukážkou pomerne rýchleho dosiahnutia finálneho produktu za použitia vhodných prostriedkov. Význam práce spočíva aj v ďalšom plánovanom výskume závislosti medzi technologickými parametrami a dosiahnutými výsledkami obrobených vzoriek na MTF STU v Trnave.
Kľúčové slová:CAD, laser, obrábanie, textúra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene