11. 12. 2019  23:37 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Priemyselné roboty a ich použitie v automobilovom priemysle
Autor: Ing. Marek Tomáš
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Priemyselné roboty a ich použitie v automobilovom priemysle
Abstrakt:TOMÁŠ, Marek: Priemyselné roboty a ich použitie v automobilovom priemysle. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií.- Školiteľ: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.- Trnava: MtF STU, 2013. 55s. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou aplikácie priemyselných robotov v priemysle. V práci sú charakterizované roboty z konštrukčného a technologického hľadiska, opísané spôsoby ich programovania, možnosti aplikácií a jednotlivé príklady použitia v strojárskych technológiách a automobilovom priemysle. V praktickej časti práce som využil svoje poznatky a skúsenosti získané prácou s priemyselnými robotmi. Zaoberá sa problematikou nanášania lepidla na sklá automobilov, obsahuje popis hlavných častí zariadenia pre lepenie skiel, metódy programovania pohybov, postup tvorby programu, jeho parametre a odlaďovanie.
Kľúčové slová:priemyselné roboty, aplikácia, programovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene