15. 12. 2019  11:26 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zvyšovanie trvanlivosti rezných nástrojov s vymeniteľnými reznými platničkami
Autor: Ing. Patrik Benuš
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Charbula
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zvyšovanie trvanlivosti rezných nástrojov s vymeniteľnými reznými platničkami
Abstrakt:Táto záverečná práca sa zaoberá trvanlivosťou rezných nástrojov s vymeniteľnými reznými platničkami. Cieľom práce bolo priblíženie problematiky trvanlivosti a návrh na experimentálne overenie vybraných metód. V práci sú rozobrané jednotlivé druhy opotrebenia, možnosti zvýšenia trvanlivosti a návrh experimentálneho overenia. Bakalárska práca je rozdelená na 3 kapitoly. Úvodné dve sa zaoberajú teoretickým hodnoteným trvanlivosti a možnosťami jej zvýšenia, a to povlakovaním, rezným prostredím, reznými podmienkami a geometriou. Tretia kapitola sa venuje návrhu na experimentálne overenie vybraných metód. Význam práce je spočinutý tak, aby teoretické poznatky v tejto práci mohli byť použité v strojárskej výrobe.
Kľúčové slová:trvanlivosť, rezná platnička, povlakovanie, opotrebenie, skúšky trvanlivosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene