7. 12. 2019  2:58 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikačné číslo: 3578
Univerzitný e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Racionalizácia výrobných procesov vo firme
Autor: Ing. Jozef Hučka
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Racionalizácia výrobných procesov vo firme
Abstrakt:Moja diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou výrobných procesov vo firme Lindenmaier Slovakia, s.r.o. Teoretická časť popisuje výrobné procesy vo firme, ich obsah a účel, vzájomnú previazanosť, s cieľom čo najracionálnejšej prípravy výroby, samotnej výroby a všetkých pomocných procesov. Tieto procesy sú používané pri zabezpečení predvýrobnej etapy, pri výrobe dielov a expedovaní dodávok dielov. V druhej časti práce je oboznámenie s vyrábanými dielmi, ich technologickosťou a technológiami používanými pri ich výrobe. V nasledujúcej časti je predstavený konkrétny výrobok rotačného tvaru. Cieľom mojej práce je optimalizácia výrobného procesu tohto dielu na viacvretenovom vačkovom automate pomocou zoradenia na nastavovacom prístroji ZOLLER a nového zriadenia jednoúčelového výrobného zariadenia RTM 2000 z ukončenej výroby. Optimalizáciou týchto výrobných krokov docielime uspokojenie zákazníckej požiadavky na zvýšenú kapacitu vyrábaných dielov. Racionalizáciou používaného náradia a jeho efektívnejším využitím dosiahneme efektívnejšiu výrobu dielu, zabezpečíme návratnosť vynaložených nákladov a vytvoríme priestor na ďalšiu produkciu dielu.
Kľúčové slová:racionalizácia, viacvretenový vačkový automat, výrobné technológie, náradie, produkcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene