28. 1. 2020  6:03 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identifikační číslo: 3578
Univerzitní e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Technológia výroby závitov
Autor: Ing. Peter Pavlík
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Technológia výroby závitov
Abstrakt:Práca sa zaoberá porovnaním dvoch technológií výroby vnútorných závitov. V prvej kapitole je zámer objasniť všeobecne technológiu výroby závitov, ich kontrolu a taktiež aj meranie. V nasledujúcej časti je predstavený podnik, v spolupráci ktorého bola táto práca vytvorená. Pozornosť je tu venovaná analýze súčasného stavu výroby závitov a taktiež je predstavené alternatívne riešenie daného problému. V posledných dvoch kapitolách je prezentovaný experiment a z toho vyplývajúce výsledky. Výstupom práce je potvrdenie teoretických predpokladov a teda fakt, že proces tvárnenia závitov je stabilnejší a produktívnejší oproti rezaniu.
Klíčová slova:výroba závitov, výroba závitníkmi, tvárnenie závitov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně