Jan 29, 2020   6:40 p.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Identification number: 3578
University e-mail: ivan.baranek [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Technology of thread manufacturing
Written by (author): Ing. Peter Pavlík
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Opponent:prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technológia výroby závitov
Summary:Práca sa zaoberá porovnaním dvoch technológií výroby vnútorných závitov. V prvej kapitole je zámer objasniť všeobecne technológiu výroby závitov, ich kontrolu a taktiež aj meranie. V nasledujúcej časti je predstavený podnik, v spolupráci ktorého bola táto práca vytvorená. Pozornosť je tu venovaná analýze súčasného stavu výroby závitov a taktiež je predstavené alternatívne riešenie daného problému. V posledných dvoch kapitolách je prezentovaný experiment a z toho vyplývajúce výsledky. Výstupom práce je potvrdenie teoretických predpokladov a teda fakt, že proces tvárnenia závitov je stabilnejší a produktívnejší oproti rezaniu.
Key words:výroba závitov, výroba závitníkmi, tvárnenie závitov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited