Dec 11, 2019   3:18 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľudovít Kupča, CSc.
Identification number: 3595
University e-mail: qkupca [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miloš Baľák
Štúdium degradácie vnútorných konštrukčných častí reaktorov VVER-440
August 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Budinský
Vplyv dlhodobej prevádzky na zmeny vlastností ocelí primárneho okruhu JE
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Kapusňák, PhD.
Monitorovanie radiačného krehnutia tlakových nádob reaktorov (TNR) typu VVER-440 v prevádzkových podmienkach
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Krajčovič
Hodnotenie vlastností ocelí primárneho okruhu jadrovej elektrárne po dlhodobej prevádzke
June 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Krajčovič
Vplyv dlhodobej prevádzky na zmeny vlastností austenitických ocelí primárneho okruhu JE VVER-440
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress