Dec 13, 2019   8:15 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľudovít Kupča, CSc.
Identification number: 3595
University e-mail: qkupca [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Publications     Bodies     Supervised theses     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Degradačné mechanizmy konštrukčného materiálu tlakových nádob reaktorov typu VVER-440: Kandidátska dizertačná práca
Kupča, Ľudovít
Degradačné mechanizmy konštrukčného materiálu tlakových nádob reaktorov typu VVER-440: Kandidátska dizertačná práca. Dissertation thesis. Bratislava : 1990. 139 p.
final thesis1990Details
2.Effect of long-term operation on the changes of the austenitic steels properties of the primary circuit NPP VVER-440
Krajčovič, Michal -- Kupča, Ľudovít
Vplyv dlhodobej prevádzky na zmeny vlastností austenitických ocelí primárneho okruhu JE VVER-440. Diploma thesis. MtF STU, 2010.
final thesis2010Details
3.Hodnotenie radiačnej degradácie ocelí tlakových nádob reaktorov metódami elektrónovej mikroskopie: Doktorandská dizertačná práca
Baľák, Juraj -- Kupča, Ľudovít
Hodnotenie radiačnej degradácie ocelí tlakových nádob reaktorov metódami elektrónovej mikroskopie: Doktorandská dizertačná práca. Dissertation thesis. Trnava : MtF STU, 2004. 107 p.
final thesis2004Details
4.Monitoring of radiation embrittlement of the VVER-440 type reactor pressure vessels (RPVs) under operating conditions
Kapusňák, Michal -- Kupča, Ľudovít
Monitorovanie radiačného krehnutia tlakových nádob reaktorov (TNR) typu VVER-440 v prevádzkových podmienkach. Dissertation thesis. 2016.
final thesis2016Details
5.Monitorovanie teplotného starnutia PO JE typu VVER
Baľák, Miloš -- Kupča, Ľudovít -- Petzová, Jana
Monitorovanie teplotného starnutia PO JE typu VVER. In SEMDOK 2011: 16th International of PhD. students´ seminar. Žilina - Terchová, Slovakia, 26-28 January, 2011. Žilina : Žilinská univerzita, 2011, p. 65--72. ISBN 978-80-554-0315-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2011Details
6.Štúdium účinkov radiácie na zmenu vlastností ocelí tlakových nádob reaktorov pomocou skúšky Small Punch Test: Doktorandská dizertačná práca
Petzová, Jana -- Kupča, Ľudovít
Štúdium účinkov radiácie na zmenu vlastností ocelí tlakových nádob reaktorov pomocou skúšky Small Punch Test: Doktorandská dizertačná práca. Dissertation thesis. Trnava : MtF STU, 2004. 140 p.
final thesis2004Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.