11. 8. 2020  7:57 Zuzana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viliam Hromada, PhD.
Identifikační číslo: 36029
Univerzitní e-mail: viliam.hromada [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

     
Absolvent
     
     Závěrečná práce     
Publikace     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Chybová analýza prúdových šifier
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Chybová analýza prúdových šifier
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá chybovou analýzou prúdových šifier. Jedná sa o aktívne nepriame útoky na tieto kryptografické primitívy. V práci sú predstavené základné techniky útokov na prúdové šifry založené na lineárnych spätnoväzobných registroch, konkrétne na nelineárne filtrovaný lineárny spätnoväzobný register a na lineárny spätnoväzobný register s časovým riadením. V ďalšej časti práce sú prezentované dva chybové útoky na prúdovú šifru LILI-128, kandidáta v kryptografickom výskumnom projekte NESSIE. Nasleduje súhrn vykonaných experimentov. Práca taktiež obsahuje ukážku softvérovej implementácie popísaných útokov spolu s jej popisom. V závere sú zhrnuté získané poznatky, vykonané experimenty a načrtnuté ciele do budúcnosti.
Klíčová slova:
prúdové šifry, chybová analýza, LILI-128

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně