5. 8. 2020  1:38 Hortenzia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viliam Hromada, PhD.
Identifikační číslo: 36029
Univerzitní e-mail: viliam.hromada [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

     
Absolvent
     
     Závěrečná práce
     
     
Další informace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Kryptoanalýza prúdových šifier
Autor:
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Oponent 1:
doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Kryptoanalýza prúdových šifier
Abstrakt:
Táto dizertačná práca sa zaoberá prúdovými šiframi z 2 hľadísk: chybovou analýzou prúdových šifier a návrhom nových prúdových šifier. Pozostáva zo 4 článkov, z ktorých 2 sa venujú chybovej analýze prúdových šifier Trivium a LILI-128 a 2 články sa venujú návrhom prúdovej šifry založenej na sovietskom šifrátore Fialka M-125 a kombinácii generátora náhodných čísiel MSTg s kryptosystémom s verejným kľúčom Poly-Dragon. Chybovú analýzu prúdovej šifry Trivium sme vykonali pomocou tzv. útoku fázovým posunom a podarilo sa nám zlepšiť dátovú zložitosť najlepšieho chybového útoku na túto šifru o 70%. V chybovej analýze šifry LILI-128 sme taktiež použili techniku fázového posunu, čo malo za následok 20-násobné zníženie celkového počtu indukovaných chýb. Ďalej práca obsahuje návrh prúdovej šifry založenej na pracovnom princípe šifry Fialka M-125, konkrétne nepravidelne taktovaných rotoroch. Najrýchlejšia verzia nášho návrhu, ktorá prechádza sadou štatistických testov NIST, dosahuje rýchlosť 208 Mbps. Pre porovnanie, šifra Hummingbird, inšpirovaná šifrou Enigma, dosahuje na rovnakom zariadení rýchlosť 165 Mbps. Posledná časť práce obsahuje popis kombinácie generátora MSTg a šifry Poly-Dragon, ktorú sme použili pre vygenerovanie náhodných pokrytí grúp, používaných v generátore. Tým sme docielili, že bezpečnosť týchto pokrytí je zabezpečená post-kvantovým kryptosystémom. Táto modifikácia nijak nezhoršila štatistické vlastnosti generátora v porovnaní s pôvodným návrhom.
Klíčová slova:chybová analýza, prúdové šifry, LILI-128, Trivium, útok fázovým posunom, návrh prúdových šifier, Fialka M-125, MSTg, Poly-Dragon

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně