30. 10. 2020  9:41 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

          
     
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Baranec
Bezpečnosť mobilných platforiem
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Henrich Benkő
Generovanie dokumentácie z Ant skrípt
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Alžbeta Budinská
Vytvorenie rôznych VR scén pre potreby psychologických experimentov
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Štefan Bús
Kompozičná konštrukcia S-boxov pomocou optimalizačných algoritmov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Gergely Czakó
Použitie rôznych heuristických metód pri lúštení klasických šifier
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Matúš Čirip
HCPortal: Cipher Creator
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Denys Dashkin
Hladanie optimálnych parametrov genetických algoritmov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Karina Fábryová
Analýza a lúštenie slobodomurárskych šifier
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Michal Firča
Detekcia zašifrovaného textu v historických rukopisoch
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Michal Firča
Identifikácia samo/spolu-hlások v texte
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Franko
Vytvorenie online aplikácie na demonštráciu kryptoanalýzy klasických šifier
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ondrej Gálik
Systém na kontrolu prístupu do objektov pomocou smartfónu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Gallovič
Spracovanie obrazu na platforme iOS
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáDP
Autor: Bc. Tomáš Gono
Digitalizácia a spracovanie nomenklátorových šifrovacích kľúčov
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrícia Hulinová
Spracovanie odtajnených dokumentov Williama F. Friedmana
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Ivánek
Analýza kódexu Rohonczi
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Javorka
Lúštenie transpozičných šifier pomocou meta-heuristík
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Kaničár
Použitie jednoduchých evolučných algoritmov pri lúštení klasických šifier
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Krajčovič
Lúštenie šifry Playfair pomocou meta-heuristík
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matúš Kramár
Využitie zhlukovej analýzy a optimalizačných algoritmov pri lúštení homofónnej substitúcie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miloslav Kriško
Hyper-heuristiky na nastavenie genetických algoritmov pri lúštení klasických šifier
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Kvočka
Nové spôsoby lúštenia homofónnej substitúcie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Kytka
Systém na otváranie dverí pomocou čipových kariet
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ondrej Luknár
Vizualizácia postupu šifrovania Enigmy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jakub Machovec
Lúštenie konkrétnych historických šifier
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Rastislav Molčan
Analýza a lúštenie kódových kníh
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Michal Morávek
Virtuálne múzem historických šifier
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Mózer
Detekcia spôsobu šifrovania
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Polák
Paralelné genetické algoritmy
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Branislav Prokop
Interakcia s AI avatarom vo virtuálnom prostredí
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Simona Richterová
Nahrávanie rôznych scén a animácií postáv vo VR
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jan Spevak
The reconstruction of keys of monoalphabetic substitution ciphers from local optimas
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Pavol Šantavý
Využitie hudobných nôt v kryptografii
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Šašala
Využitie VR pri experimentoch
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jaroslav Švarc
Vývoj mobilných aplikácií
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ondrej Takáč
Bezpečné ukladanie dát v iOS aplikáciách
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Turčina
Rozpoznávanie a spracovanie znakov netextového charakteru
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Pavol Turčina
Tvorba Android aplikácii - manažér osobných úloh
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kristina Urban
Štatistická analýza historických dokumentov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Natália Vajdová
Lúštenie šifry Zodiac
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná