14. 12. 2019  0:47 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Paralelné genetické algoritmy
Autor: Ing. Maroš Polák
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Mgr. Marek Sýs, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Paralelné genetické algoritmy
Abstrakt:Genetické algoritmy sa uplatňujú pri riešení širokého spektra úloh. Jednou z oblastí ich uplatnenia je aj lúštenie klasických šifier. Cieľom tejto práce je analyzovať a vhodne nastaviť parametre paralelných genetických algoritmov a overiť ich prínos pri lúštení klasických šifier. V práci je popísaná problematika klasických šifier, genetických algoritmov ich nadtrieda, ktorou sú paralelné genetické algoritmy a spôsoby ohodnocovania textov. Pri paralelných genetických algoritmoch sa budú skúmať nasledujúce parametre: migračný model - topológia, počet ostrovov, veľkosť populácie na ostrovoch a spôsob migrácie jedincov. Vhodnou kombináciou týchto parametrov sa snažíme dosiahnuť najlepšie výsledky, ktoré boli stanovené ako najmenší počet vyhodnotení funkcie vhodnosti a najlepšia percentuálna zhoda pôvodnej správy voči dešifrovanej správe.
Kľúčové slová:klasické šifry, monoalfabetická substitúcia, genetické algoritmy, paralelné genetické algoritmy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene