11. 12. 2019  11:39 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie zhlukovej analýzy a optimalizačných algoritmov pri lúštení homofónnej substitúcie
Autor: Ing. Matúš Kramár
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie zhlukovej analýzy a optimalizačných algoritmov pri lúštení homofónnej substitúcie
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať možnosť lúštenia homofónnej substitúcie využitím zhlukovej analýzy. V práci sú popísané klasické šifry so zameraním na homofónnu substitúciu, metódy využívajúce sa v klasických šifrách, jednotlivé metódy zhlukovej analýzy. Spomedzi metód zhlukovej analýzy, ktorej podstatou je zaraďovanie prvkov do zhlukov, sme vybrali metódu k-means. Práca obsahuje výsledky a zhodnotenie úspešnosti riešení vychádzajúcich z aplikácie metódy k-means na texty zašifrované pomocou homofónnej substitúcie.
Kľúčové slová:metóda k-means, homofónna substitúcia, zhluková analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene