9. 12. 2019  0:35 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nové spôsoby lúštenia homofónnej substitúcie
Autor: Ing. Roman Kvočka
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Mgr. Marek Sýs, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové spôsoby lúštenia homofónnej substitúcie
Abstrakt:Substitučné šifry patria ku najzákladnejším metódam šifrovania. Medzi najznámejšie substitučné šifry zaraďujeme monoalfabetickú substitúciu. Prelomenie monoalfabetickej substitúcie je v súčasnosti veľmi jednoduché a rýchle. Toto však neplatí o menej známych homofónnych substitučných šifrách, kde získanie kľúča a následné dešifrovanie textu je výpočtovo aj časovo omnoho náročnejšie. Aj v súčasnosti, v dobe informačných technológii, je prelomenie homofónnej substitúcie považované za výzvu. V tejto bakalárskej práci sme sa sústredili práve na homofónnu substitúciu. Keďže existujú efektívne metódy lúštenia monoalfabetickej substitúcie, tak hlavnou myšlienkou tejto práce bol návrh ako efektívne transformovať homofónnu substitúciu na monoalfabetickú substitúciu. Pri návrhu práce sme okrem klasických metód, ako je napríklad štatistická analýza textu, analýza bigramov, využívali aj heuristické metódy. Na záver sme naše riešenie otestovali na textoch zašifrovaných homofónnou substitúciou a analyzovali sme dosiahnuté výsledky.
Kľúčové slová:Horolezecký algoritmus, Kryptoanalýza, Homofónna substitúcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene