14. 12. 2019  20:12 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štatistická analýza historických dokumentov
Autor: Ing. Kristina Urban
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Ing. Viliam Hromada, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štatistická analýza historických dokumentov
Abstrakt:Témou tejto práce je štatistická analýza historických dokumentov. Sústreďujeme sa predovšetkým na historické dokumenty, ktoré neboli v minulosti skúmané týmto spôsobom. Ako nástroj na analýzu je použitá aplikácia ManuLab, ktorá je výsledkom tímového projektu študentov tejto fakulty. Prvá časť práce je zameraná na vysvetlenie základných pojmov v rámci kryptológie, popisu klasických šifier vo všeobecnosti a ich delenia, ako aj využitiu štatistickej analýzy v oblasti kryptoanalýzy. Ďalšia časť obsahuje prehľad a popis niekoľkých existujúcich nástrojov ktoré poskytujú štatistickú analýzu, medzi ktorými je zahrnutá aj aplikácia ManuLab. Uvedené sú jej výhody v rámci funkcií na analýzu dokumentov v porovnaní s uvedenými dostupnými nástrojmi. Posledná časť je zameraná na konkrétne šifrované dokumenty, ktoré sme si zvolili na analýzu, ich historická súvislosť, pôvod a ich štatistická analýza.
Kľúčové slová:štatistická analýza, historické dokumenty, klasické šifry, kryptoanalýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene