14. 12. 2019  2:56 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozpoznávanie a spracovanie znakov netextového charakteru
Autor: Ing. Pavol Turčina
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozpoznávanie a spracovanie znakov netextového charakteru
Abstrakt:Cieľom tejto práce je vytvorenie metodiky digitalizácie a spracovania znakov netextového charakteru. Zvoleným príkladom netextových znakov sú notové znaky. Problematikou rozpoznávania notového zápisu sa zaoberá v práci opisovaná metodika OMR. V práci taktiež porovnávame hlavné rozdiely medzi OCR a OMR metodológiou a vykonávame analýzu dostupných riešení v oblasti OMR. Na základe získaných poznatkov a pomocou moderných technológií navrhujeme a implementujeme systém na rozpoznávanie netextových znakov. Systém je navrhnutý a implementovaný v modulárnej architektúre. Táto architektúra umožňuje jednoduché rozšírenie o ďalšie moduly určené na rozpoznávanie iného typu netextových znakov. Dostupnosť systému je zabezpečená pomocou rozhrania webovej služby.
Kľúčové slová:OCR, noty, netextové znaky, OMR, modulárnosť, webová služba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene