9. 12. 2019  0:47 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Lúštenie konkrétnych historických šifier
Autor: Bc. Jakub Machovec
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Lúštenie konkrétnych historických šifier
Abstrakt:Šifrovanie bolo v minulosti jedným z najbezpečnejších spôsobov utajovania informácií. Táto práca sa venuje historickým (klasickým) šifrám z obdobia 17. až 19. storočia. Úvodná časť práce definuje kryptosystém a uvádza základné typy historických šifier spolu s krátkymi ukážkami ich použitia. Teoretická časť práce sa zaoberá desiatimi šiframi so známym procesom šifrovania a dešifrovania a popisuje štatistickú analýzu kryptogramu kráľovnej Márie Antoinetty. Praktická časť práce obsahuje popis aplikácie, ktorá umožňuje používateľovi šifrovať a dešifrovať ľubovolný text použitím dvoch z týchto desiatich šifier. Ďalej obsahuje algoritmus útoku hrubou silou, ktorého cieľom je rozlúštiť kryptogram Márie Antoinetty. V záveri práce sa nachádza porovnanie dvoch variantov útoku a zhodnotenie ich efektívnosti.
Kľúčové slová:kryptogram, historická šifra, útok hrubou silou, Java, Mária Antoinetta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene