13. 12. 2019  12:06 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Identifikácia samo/spolu-hlások v texte
Autor: Bc. Michal Firča
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Identifikácia samo/spolu-hlások v texte
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci sa venujem rôznym metódam identifikácie samohlások a spoluhlások v texte. Cieľom tejto práce je naštudovať si jednotlivé metódy a zistiť, ktorá z týchto metód pracuje najlepšie. V teoretickej časti sa venujeme klasickým šifrám, na ktorých tieto metódy budeme následne testovať. Ďalej si bližšie popíšeme jednotlivé metódy, ako fungujú a na akých princípoch su postavené. Taktiež sa budeme venovať nastaveniu jednotlivých metód, aby sme ich vedeli čo najlepšie optimalizovať. Na záver budeme jednotlivé metódy testovať na rôznych typoch šifier ako napríklad na monoalfabetickej substitúcii, stĺpcovej transpozícii alebo homofónnej substitúcii.
Kľúčové slová:identifikácia samohlások, frekvencia písmen, Sukhotin, Vowel Solution, Digram Solution, Consonant line, Singular Value Analysis

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene