5. 12. 2019  21:01 Oto
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kompozičná konštrukcia S-boxov pomocou optimalizačných algoritmov
Autor: Bc. Štefan Bús
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kompozičná konštrukcia S-boxov pomocou optimalizačných algoritmov
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je skonštruovať kryptograficky bezpečné S-boxy pomocou optimalizačných algoritmov. V práci, v prvej časti sa venujeme teoretickým základom modernej kryptografii, asymetrickým a symetrickým kryptosystémom vrátane šifry AES, ďalej popíšeme vlastnosti, využitie a dôležitosť S-boxu v symetrických kryptosystémoch. V ďalších častiach sa zaoberáme heuristickými metódami a ich analýzou, analýzou jednotlivých kritérií, ktoré kryptograficky bezpečný S-box musí spĺňať. V poslednej časti sa zaoberáme celkovým návrhom systému, ako transformovať S-box na optimalizačný problém, ako vyhodnocovať funkcie, ktoré počítajú a ohodnocujú vybrané kritériá a silu S-boxu. Taktiež sú opísané jednotlivé najdôležitejšie metódy, ktoré sú používané v navrhovanom programe, ich používanie, výstupy, a na samotnom konci sú zverejnené výsledky našich experimentov na S-boxoch o veľkosti 8x8 bitov, ktoré sme vykonávali počas tejto diplomovej práce.
Kľúčové slová:kryptografia, S-box, optimalizácia, horolezecký algoritmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene