5. 12. 2019  20:54 Oto
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Lúštenie transpozičných šifier pomocou meta-heuristík
Autor: Ing. Peter Javorka
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Ing. Michala Slugeňová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Lúštenie transpozičných šifier pomocou meta-heuristík
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá lúštením transpozičných šifier pomocou optimalizačných algoritmov. Jej cieľom je oboznámiť čitateľa s problematikou lúštenia transpozičných šifier, teóriou optimalizačných algoritmov, so súčasnými poznatkami v tejto oblasti a našim riešením automatizovaného lúštenia týchto šifier. V jednotlivých kapitolách popisujeme teóriu transpozičných šifier a heuristických algoritmov, návrh a implementáciu nášho riešenia a dosiahnutých výsledkov. Zameriavame sa na názornú ukážku úspešnosti zvoleného algoritmu lúštenia s využitím viacerých fitness funkcií. Fitness funkcie porovnávame z hľadiska kvality výstupov a charakteristiky ich priestoru riešení. V závere práce odporúčame jednu zo skúmaných fitness funkcií ako vhodnú na lúštenie transpozičných šifier zvoleným optimalizačným algoritmom.
Kľúčové slová:optimalizačné algoritmy, fitness funkcie, transpozičné šifry

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene