12. 12. 2019  5:08 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém na otváranie dverí pomocou čipových kariet
Autor: Ing. Miroslav Kytka
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém na otváranie dverí pomocou čipových kariet
Abstrakt:Cieľom našej práce je vytvoriť Proof of Concept (POC) systému na otváranie dverí, na ktorých budú umiestnené prístroje na komunikáciu s čipovými kartami. Architektúra systému obsahuje low resource zariadenia. V obsahu popisujeme súčasnú situáciu možností takýchto systémov. Následne navrhujeme architektúru nášho systému, ktorý počíta s univerzálnosťou a variabilitou zariadení a technológií, ktoré možno pripojiť k tomuto systému. Túto architektúru prenášame do implementácie systému, do ktorej sme zahrnuli implementáciu RFID modulu. Tento modul je schopný komunikovať s RFID zariadeniami, v našom prípade s RFID čipovými kartami. Úspešne sa nám podarilo implementovať tento systém a naplnili sme cieľ tejto práce. Táto práca má demonštrovať, či je vôbec možné vytvoriť systém, ktorý by bol schopný naraz pracovať s rôznymi zariadeniami a technológiami.
Kľúčové slová:Omega2, RFID, Manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene