14. 12. 2019  19:20 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém na kontrolu prístupu do objektov pomocou smartfónu
Autor: Ing. Ondrej Gálik
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém na kontrolu prístupu do objektov pomocou smartfónu
Abstrakt:Práca sa zaoberá problematikou kontroly prístupov do objektu pomocou smartfónu. Celá práca sa skladá zo štyroch hlavných častí. V prvej časti sme popísali niekoľko existujúcich riešení smart dverí, možné spôsoby prenosu signálu medzi smartfónom a čítacím zariadením a tiež zraniteľnosti, ktorým RFID systém v dnešnej dobe čelí. V druhej časti sme sa venovali návrhu systému, v ktorom sme vytvorili architektúru celého systému a zadefinovali jeho technické požiadavky. Vyhodnotili sme tiež všetky možné hrozby, ktorým by náš systém pri prevádzke mohol čeliť. V tretej časti sme sa venovali implementácii nášho systému. V poslednej, štvrtej, časti sme náš systém podrobili niekoľkým testovacím prípadom s cieľom zistiť prípadné chyby v systéme. Výsledky ako aj priebeh testov sme prehľadne popísali. Celkový dosiahnutý výsledok práce spolu s jeho prínosom pre spoločnosť sme zhrnuli v závere.
Kľúčové slová:manažment prístupov, smart dvere, internet vecí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene