14. 12. 2019  0:11 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie meta-heuristík pri lúštení transpozičných šifier
Autor: Ing. Tomáš Hliboký
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie meta-heuristík pri lúštení transpozičných šifier
Abstrakt:V našej práci sa venujeme transpozičným šifrám a štatistickej analýze ich šifrovaného textu. Cieľom práce je nájdenie ohodnocovacích funkcií, ktoré je možné využiť na úspešné lúštenie transpozičných šifier s využitím meta-heuristík. Práca je členená na tri logické celky. V prvej časti sa venujeme analýze problematiky, prehľadu existujúcich transpozičných šifier a prehľadu rôznych optimalizačných funkcií. V druhej časti prezentujeme naše navrhované riešenie. Zaoberáme sa konkrétnymi ohodnocovacími funkciami a konkrétnymi mutáciami kľúčov. V poslednej, tretej časti sa zaoberáme implementáciou nášho navrhovaného riešenia a jeho testovaním.
Kľúčové slová:meta-heuristika, fitness funkcia, ohodnotenie textu, transpozičné šifry, kryptografia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene