15. 12. 2019  14:03 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Lúštenie bigramovej substitúcie
Autor: Ing. Tomáš Sovič
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Lúštenie bigramovej substitúcie
Abstrakt:Bigramová substitúcia je typ klasickej šifry. Podstatou bigramovej substitúcii je zámena dvojíc znakov za iné dvojice znakov. Prvá zmienka o bigramovej substitúcii pochádza zo 16. storočia, používať sa však začali až v 19. storočí. Táto práca je zameraná na analýzu bigramovej substitúcie a porovnanie konkrétnych kryptosystémov bigramovej substitúcie. Ďalej sa zameriava na porovnávanie vlastností bigramovej substitúcie s vybranými klasickými šiframi. Cieľom je navrhnúť spôsob ako identifikovať bigramovú substitúciu od ostatných šifier a preskúmať rôzne ohodnocovacie funkcie, ktoré by boli použité pri lúštení bigramovej substitúcie použitím meta-heuristík. Posledným cieľom je pokúsiť sa vylúštiť konkrétne inštancie bigramovej substitúcii.
Kľúčové slová:bigramová substitúcia, meta-heuristika, analýza jazyka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene