9. 12. 2019  1:50 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza a lúštenie kódových kníh
Autor: Bc. Rastislav Molčan
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza a lúštenie kódových kníh
Abstrakt:Hlavným cieľom práce je zber a štatistická analýza kódových kníh. Sústreďujeme sa predovšetkým na historické archívy, ktoré obsahujú kódy zoskupené v knihách. Práca je rozdelená na dve logické časti. Prvá časť je teoretická s rozsahom kapitol 1 až 3, kde sa venujeme základnej terminológií a popisu klasických šifier. Opisujeme základnú charakteristiku kódov, kódových kníh a nomenklátorov. Ďalej sa zaoberáme analýzou kódov, kde porovnávame vlastnosti kódových kníh a uvádzame ich chyby. Druhá časť práce je praktická a jej súčasťou sú kapitoly 4 až 6. V tejto časti uvádzame návrh riešenia v logicky nadväzujúcich krokoch a popisujeme implementáciu navrhnutého riešenia. V poslednej fáze práce sme sa zamerali na experimentálne výsledky, ktoré sme zdokumentovali.
Kľúčové slová:kódové knihy, štatistická analýza, klasické šifry, kryptoanalýza, historické šifry

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene