9. 12. 2019  0:51 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie VR pri experimentoch
Autor: Ing. Štefan Šašala
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie VR pri experimentoch
Abstrakt:Táto práca sa zameriava na využitie virtuálne reality (VR) v psychológii. Naším hlavným cieľom v rámci práce bolo zmapovanie dostupných riešení VR a navrhnúť softvérové riešenie, schopné zrealizovať rôzne experimenty z oblasti psychológie s využitím virtuálnej reality. V prvej časti práce sa oboznamujeme s virtuálnou realitou a jej využitím. Naplno sa tu venujeme práve využitiu VR v oblasti experimentov z psychológie, v rámci čoho sme vytvorili prehľad slovenských i zahraničných prác. Na základe nadobudnutých poznatkov sme navrhli a implementovali riešenie pozostávajúce z knižnice skriptov, virtuálnych 3D objektov a virtuálnych scén. Riešenie sme overili vytvorením vlastného experimentu z oblasti psychológie, ktorého špecifikáciu sme konzultovali s externými konzultantmi z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK). Hlavným prínosom nášho riešenia je vytvorenie automatizovaných technologických prostriedkov, ktoré uľahčia vývoj prostredia a vyhodnotenie experimentov v prostredí VR. Prínosom je odbremenenie informatikov i "ne-informatikov" pri vytváraní týchto experimentov.
Kľúčové slová:psychológia, virtuálna realita, experimenty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene