13. 12. 2019  0:30 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Použitie jednoduchých evolučných algoritmov pri lúštení klasických šifier
Autor: Ing. Martin Kaničár
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Použitie jednoduchých evolučných algoritmov pri lúštení klasických šifier
Abstrakt:Táto práca pojednáva a analyzuje vhodnosť použitia genetických algoritmov pri lúštení jednoduchej a homofónnej substitúcie. Prvá časť práce sa zaoberá analýzou a návrhom riešenia jednoduchej substitúcie a skúmaním vplyvu výberov a genetických operácii. V tejto časti práce tiež analyzujeme ohodnocovanie textov podľa štatistických vlastností. Na základe týchto skúmaní navrhujeme tri fitness funkcie. V druhej časti sa zaoberáme návrhom vhodnej metódy riešenia homofónnej substitúcie. Skúmame tiež vplyv dĺžky textu a počtu pridaných homofónov na úspešnosť tejto metódy. Analyzujeme čiastkové výsledky a homofónnu substitúciu a navrhneme postup odhadu zloženia kľúča šifry. Na záver aplikujeme naše zistenia a predstavíme algoritmus na automatizované hľadanie kľúča pre homofónnu substitúciu.
Kľúčové slová:genetické algoritmy, homofónna substitúcia, jednoduchá substitúcia, swarm intelligence

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene