8. 12. 2019  12:27 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spracovanie obrazu na platforme iOS
Autor: Ing. Michal Gallovič
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spracovanie obrazu na platforme iOS
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť možnosti spracovania obrazu na platforme iOS prostredníctvom aplikácií využívajúcich integrované grafické knižnice OpenGL ES, Core Graphics, Core Image, ale tiež knižnice tretej strany ako GPUImage a OpenCV. V teoretickej časti je opísaná architektúra platformy iOS, základné pojmy počítačovej grafiky a princípy spracovania obrazu. Výsledkom práce sú čiastkové riešenia predstavujúce prácu so spomínanými knižnicami a komplexný nástroj na úpravu obrazu. Ďalej je opísaný návrh aplikácie a implementácia jednotlivých filtrov spolu s teoretickými pozadím ich fungovania. Práca tiež uvádza hlavné rozdiely medzi knižnicami GPUImage a Core Image.
Kľúčové slová:iOS, spracovanie obrazu, vývoj aplikácií

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene