14. 12. 2019  3:03 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hyper-heuristiky na nastavenie genetických algoritmov pri lúštení klasických šifier
Autor: Ing. Miloslav Kriško
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Ing. Viliam Hromada, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hyper-heuristiky na nastavenie genetických algoritmov pri lúštení klasických šifier
Abstrakt:Táto práca pojednáva a analyzuje vhodnosť použitia hyper-heuristických metód na nastavenie genetických algoritmov, pri lúštení vybraných substitučných šifier. V prvej časti práce sa zaoberáme analýzou lúštenia vybratých substitučných šifier a s možnosťou využitia heuristických algoritmov pri lúštení. Využijeme zistené poznatky z existujúcich riešení a poukážeme na problém nastavenia skúmaných heuristických algoritmov pri riešení nášho problému. V druhej časti práce sa venujeme analýze možných parametrov na nastavenie a návrhom samotnej metódy na vhodné nastavenie týchto parametrov a celkový vplyv týchto zmien na výsledok vyhodnocovania genetického algoritmu. V ďalšej časti popíšeme implementáciu nášho návrhu a načrtneme vhodné experimenty na overenie úspešnosti našej metódy. Na záver aplikujeme naše zistenia a predstavíme vhodné nastavenie genetického algoritmu na lúštenie spomínaných šifier ako aj celkový algoritmus, ktorý tieto parametre ovplyvňuje.
Kľúčové slová:hyper-heuristiky, dešifrovanie, meta-heuristiky, genetický algoritmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene