14. 12. 2019  3:09 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Tvorba Android aplikácii - manažér osobných úloh
Autor: Ing. Pavol Turčina
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba Android aplikácii - manažér osobných úloh
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme návrhom a implementáciou Android aplikácie, ktorá bude slúžiť k lepšej a dôslednejšej organizácii času študentov. V úvode práce analyzujeme aplikácie dostupné na trhu, ktoré ponúkajú riešenie v tejto problematike. Na základe údajov získaných z analýzy a údajov získaných z ankety, ktorú sme v rámci tejto bakalárskej práce vykonali, vytvárame návrh mobilnej aplikácie na platformu Android. Pre dosiahnutie stanovenej požadovanej funkcionality zapracovávame do návrhu aj webovú aplikáciu. Tento funkčný celok pozostávajúci z Android aplikácie a webovej aplikácie, bude umožňovať vytvárania vlastných úloh a plánov a ich zobrazovanie v rôznych podobách. Aplikácia poskytuje aj možnosť prijímať úlohy vytvorené webovou aplikáciou, ktorá slúži na vytváranie školských a rozvrhových akcií.
Kľúčové slová:úlohy, Android, aplikácia, časový manažment, plánovanie času

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene