15. 12. 2019  21:18 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bezpečnosť mobilných platforiem
Autor: Ing. František Baranec
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezpečnosť mobilných platforiem
Abstrakt:Práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti na mobilných platformách iOS a Windows Phone. V prvej časti anlyzuje a porovnáva bezpečnostné mecha- nizmy a prvky použité na jednotlivých platformách. V druhej časti sa práca zameriava na extrakciu dát na iOS, pomocou forenznej analýzy. Forenzná ana- lýza bola aplikovaná aj na iOS bankové aplikácie niektorých slovenských bánk s cieľom overenia bezpečnosti ukladania citlivých údajov.
Kľúčové slová:iOS, Windows Phone, bezpečnosť, mobilná platforma, Forenzná analýza, Jailbreak

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene