15. 12. 2019  14:44 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eugen Antal, PhD.
Identifikačné číslo: 36087
Univerzitný e-mail: eugen.antal [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vývoj mobilných aplikácií
Autor: Ing. Jaroslav Švarc
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj mobilných aplikácií
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je vytvorenie učebných materiálov a video tutoriálov pre začínajúcich programátorov mobilných aplikácií na platformách iOS a Android. Práca má čitateľovi poslúžiť ako začiatočný bod vývoja pre mobilné platformy do takej miery, aby mohol začať pracovať na vlastnej aplikácii, alebo mal minimálne prehľad o možnostiach a technikách, ktoré daná platforma používa. Prvá časť uvádza čitateľa do prostredia oboch platforiem. Poskytuje prehľad o používaných programovacích jazykoch a vývojových prostrediach. Zobrazuje náhľad do histórie platforiem od ich vzniku až po súčasnosť. Oboznamuje čitateľa s praktikami, ktoré predchádzajú samotnému vývoju aplikácie. Druhá časť sa venuje samotnému programovaniu. Na príkladoch spolu s minimom teórie ukazuje všetky hlavné časti vývoja mobilnej aplikácie od tvorby použivateľského rozhrania až po komunikáciu zo serverom a ukladanie dát do databázy. Práca spĺňa požiadavky na ňu kladené. Jediným nedostatkom je spracovanie umiestňovania aplikácie do obchodu, ktoré je len teoretické. Prácu využije každý študent, ktorý chce začať pracovať na mobilných aplikáciách, alebo venovať sa tejto oblasti vo svojej záverečnej práci. Zároveň práca môže byť použitá ako základ pre seminár alebo predmet týkajúci sa tejto tematiky.
Kľúčové slová:Android, iOS, Mobilné aplikácie, Začiatočník, Tutoriál

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene