Oct 16, 2019   7:38 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Andrej Fogelton, PhD.
Identification number: 36271
University e-mail: xfogelton [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Image processing
Written by (author): Ing. Andrej Fogelton, PhD.
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Makula, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Laca
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie obrazu
Summary:Práca sa zaoberá spracovaním obrazu, presnejšie však pojednáva o tom, ako sprístupniť obraz z web kamery tak, aby ho bolo možné ďalej spracovávať. Analyzovali sme existujúce riešenia v oblasti interaktívnych tabúľ. Pomocou web kamery sa sníma poloha LED pera (na špičke pera sa namiesto tuhy nachádza vysoko svietivá dióda). Softvér prepočítava polohu pera do súradnicovej sústavy zobrazovacieho zariadenia, a tým sa nahrádza drahá interaktívna tabuľa. Tento princíp je využiteľný najmä pri projektoroch, ale aj pri LCD displejoch. V práci sa rozoberajú rôzne technológie sprístupnenia web kamery. Návrh sa venuje prototypu riešenia, kde sa v časti softvérových riešení rozoberajú použité algoritmy na spracovanie obrazu. Na prepočítavanie polohy medzi súradnicovými sústavami bol použitý princíp homografie. V overení riešenia sa rozoberá postup práce a zdôvodňuje sa zvolený smer riešenia problematiky. V časti hardvérových riešení opisujeme nároky na web kameru a konštrukciu LED pera.
Key words:Homografia, Interaktívna tabuľa, Web kamera


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited