12. 12. 2019  12:36 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Andrej Fogelton, PhD.
Identifikační číslo: 36271
Univerzitní e-mail: andrej.fogelton [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Spracovanie obrazu
Autor: Ing. Andrej Fogelton, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Matej Makula, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Laca
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Spracovanie obrazu
Abstrakt:Práca sa zaoberá spracovaním obrazu, presnejšie však pojednáva o tom, ako sprístupniť obraz z web kamery tak, aby ho bolo možné ďalej spracovávať. Analyzovali sme existujúce riešenia v oblasti interaktívnych tabúľ. Pomocou web kamery sa sníma poloha LED pera (na špičke pera sa namiesto tuhy nachádza vysoko svietivá dióda). Softvér prepočítava polohu pera do súradnicovej sústavy zobrazovacieho zariadenia, a tým sa nahrádza drahá interaktívna tabuľa. Tento princíp je využiteľný najmä pri projektoroch, ale aj pri LCD displejoch. V práci sa rozoberajú rôzne technológie sprístupnenia web kamery. Návrh sa venuje prototypu riešenia, kde sa v časti softvérových riešení rozoberajú použité algoritmy na spracovanie obrazu. Na prepočítavanie polohy medzi súradnicovými sústavami bol použitý princíp homografie. V overení riešenia sa rozoberá postup práce a zdôvodňuje sa zvolený smer riešenia problematiky. V časti hardvérových riešení opisujeme nároky na web kameru a konštrukciu LED pera.
Klíčová slova:Homografia, Interaktívna tabuľa, Web kamera


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně