Oct 15, 2019   1:25 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Rástočný, PhD.
Identification number: 36279
University e-mail: 2007260232 [at] stuba.sk
University e-mail: karol.rastocny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Balko
Udržanie aktuálnosti a konzistentnosti informačných značiek
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Beňuš
Automatické testovanie softvéru
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Beťák
Vyhľadávanie zdrojového kódu na základe jeho vlastností
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Bruchatý
Automatické testovanie softvéru
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Bruchatý
Regresné testovanie s použitím selekcie a prioritizácie testov
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Čegiň
Generovanie jednotkových testov metódami strojového učenia
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Čegiň
Pokročilé testovanie softvéru počas vývoja
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Dlhá
Zber dát z úložísk softvérových projektov
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Fabiš
Správa jednotkových testov
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Chlebana
Odporúčanie posúdenia zdrojového kódu
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Jánošová
Posudzovanie UML modelov
May 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Francisc Juraş
Značkovanie zdrojových kódov
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Klaciková
Správa jednotkových testov
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Kováč
Editor dopytov nad udalosťami internetu vecí
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Lehotský
Generovanie jednotkových testov na základe kontextu softvérovej jednotky
April 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Leličová
Posudzovanie UML modelov
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Marcoňák
Dopytovanie do veľkých webových úložísk
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Melicherík
Posudzovanie UML modelov
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Mlynčár
Automatizovaná synchronizácia zdrojového kódu a sekvenčných diagramov
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Mrocek
Empirické softvérové metriky
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Olejár
Detekcia sémantických konfliktov v softvérových modeloch
May 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Olejár
Podpora malých tímov pri modelovaní softvéru
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Ondik
Interaktívna vizualizácia zmien v softvérových modeloch
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Ondik
Podpora malých tímov pri modelovaní softvéru
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Schneider
Značkovanie zdrojových kódov
May 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Súkeník
Šírenie zmien medzi modelom a implementáciou
April 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Šteňová
Prehliadanie priestoru informačných značiek
May 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Tomcsányiová
Manažment zmien v softvérových projektoch
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Varga
Značkovanie zdrojových kódov
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Verseghy
Posudzovanie UML modelov
May 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Vrana
Empirické softvérové metriky pre detekciu pachov v zdrojovom kóde
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roderik Williger
Posudzovanie UML modelov
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress