Nov 14, 2019   0:14 a.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Rástočný, PhD.
Identification number: 36279
University e-mail: 2007260232 [at] stuba.sk
University e-mail: karol.rastocny [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Semantic Web Navigation Based on Adaptive Views
Written by (author): Ing. Karol Rástočný, PhD.
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Tvarožek, PhD.
Opponent:prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov
Summary:S nárastom veľkosti webových úložísk a množstva informácií na webe sa stáva vyhľadávanie relevantných informácií na webe čoraz zložitejším. Navrhujeme preto nový prístup k navigácii na webe so sémantikou, ktorý pomôže používateľom nájsť relevantné informácie a umožní im prehliadať podobné a súvisiace zdroje. Tento prístup vychádza z vyhľadávania založeného na pohľadoch pomocou navigácie vo vizualizácii dvojdimenzionálneho grafu, ktorá umožňuje vizualizáciu vzťahov medzi výsledkami. Prístupy prehliadania webu so sémantikou založené na vizualizácii grafu, však trpia problémami s čitateľnosťou a pochopiteľnosťou zobrazeného grafu. V nami navrhnutej metóde riešime tieto problémy prostredníctvom adaptívnych pohľadov, zhlukovania výsledkov, označovania vlastností, odporúčania ďalších akcií a navigácii pomocou zoomu. Navrhnutú metódu sme overili prostredníctvom implementácie knižnice nástroja pre navigáciu na webe so sémantikou, ktorú sme integrovali do fazetového prehliadača Factic a predvedením prototypu potenciálnym používateľom.
Key words:web so sémantikou, navigácia, adaptívne pohľady, model používateľa

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited