Oct 24, 2020   2:20 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Barla, PhD.
Identification number: 3653
University e-mail: michal.barla [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts               Projects
     
Publications
     
Supervised theses     Conferences
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Basár
Fokusovaný preliezač webu
June 2009
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Basár
Multikritériové odporúčania webového obsahu v sociálnych sieťach
May 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Belai
Zhlukovanie textových dokumentov
May 2016
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Pavol Bielik
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2011
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Bugáň
Využitie voľne dostupných metadát na vylepšenie práce s webom
May 2010Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Číž
Predikcia záujmu o informačné zdroje na webe s použitím strojového učenia
May 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Demčák
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Demovič
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2012
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Fašánek
xxx
May 2018
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Galbavý
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Hönsch
Identifikácia virtuálnych komunít v otvorenom priestore na webe
May 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Hrutka
Predikcia kvality krátkych textov z interaktívnej webovej aplikácie
May 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Matej Janeček
Web Application to Support SQL Learning
May 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kajan
Hľadanie vzťahov medzi kľúčovými slovami
May 2012
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Matúš Kislan
Automatické testovanie a vyhodnocovanie SQL dopytov pri riešení interaktívnych úloh
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Matúš Kislan
Podpora výučby a testovania SQL dopytov
May 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Konôpka
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2012
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kostková
Identifikácia jednotlivca na základe vzťahov v sociálnych sieťach
May 2009
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kramár, PhD.
Dolovanie vzorov používania webového sídla
May 2008
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kramár, PhD.
Odporúčanie navigácie s využitím kontextu sociálnych sietí
May 2010
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Stanislav Kubík
Webová aplikácia pre podporu výučby jazyka SQL
May 2017
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Láni
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2012
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Masliš
Fokusovaný preliezač webu
June 2009Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Mitrík
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adrián Nagy
Automatické segmentovanie používateľov webového sídla
May 2017Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Imrich Nagy
Automatické segmentovanie používateľov webového sídla
May 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Omelina, PhD.
Extrakcia informácií z webových stránok založená na grafových modeloch
May 2009
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Erika Repašská
Transformácia vyhľadávania v prirodzenom jazyku na štruktúrované vyhľadávanie
May 2019Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Sokol
Vyhľadávanie sémanticky podobných úryvkov textov a možnosti aplikovania ich vzťahov
May 2013Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Sopko
Odporúčanie novinových článkov zohľadňujúce externý kontext používateľa
May 2014
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Filip Sucháč
Sociálne založené odporúčania na webe
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Márius Šajgalík, PhD.
Decentralizované modelovanie používateľa a personalizácia
May 2012
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslav Šimek
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Šimek
Spracovanie a porovnávanie sekvenčných dát použitím strojového učenia
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Štrbáková
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Michal Šušoliak
Odhaľovanie implicitnej spätnej väzby pri surfovaní na webe
May 2010
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Tomek
Identifikácia virtuálnych komunít pre adaptívne webové systémy
May 2010
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Tomlein, PhD.
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2012Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Uherek
Aplikácia strojového učenia nad sekvenčnými dátami
May 2016
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Valašík
Modelovanie používateľov pre adaptívne webové systémy s využitím sociálnych vzťahov
May 2010Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Valašík
Zhlukovanie používateľov na základe ich správania sa
May 2008
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Víťaz
Podpora výučby jazyka SQL
May 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress