Oct 17, 2019   6:30 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Barla, PhD.
Identification number: 3653
University e-mail: michal.barla [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Basár
Fokusovaný preliezač webu
June 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Basár
Multikritériové odporúčania webového obsahu v sociálnych sieťach
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Belai
Zhlukovanie textových dokumentov
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Bielik
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Bugáň
Využitie voľne dostupných metadát na vylepšenie práce s webom
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Číž
Predikcia záujmu o informačné zdroje na webe s použitím strojového učenia
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Demčák
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Demovič
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Fašánek
xxx
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Galbavý
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Hönsch
Identifikácia virtuálnych komunít v otvorenom priestore na webe
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hrutka
Predikcia kvality krátkych textov z interaktívnej webovej aplikácie
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kajan
Hľadanie vzťahov medzi kľúčovými slovami
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Matúš Kislan
Automatické testovanie a vyhodnocovanie SQL dopytov pri riešení interaktívnych úloh
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Matúš Kislan
Podpora výučby a testovania SQL dopytov
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Konôpka
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kostková
Identifikácia jednotlivca na základe vzťahov v sociálnych sieťach
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kramár, PhD.
Dolovanie vzorov používania webového sídla
May 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kramár, PhD.
Odporúčanie navigácie s využitím kontextu sociálnych sietí
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Kubík
Webová aplikácia pre podporu výučby jazyka SQL
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Láni
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Masliš
Fokusovaný preliezač webu
June 2009Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Mitrík
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Nagy
Automatické segmentovanie používateľov webového sídla
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Imrich Nagy
Automatické segmentovanie používateľov webového sídla
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Omelina, PhD.
Extrakcia informácií z webových stránok založená na grafových modeloch
May 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Repašská
Transformácia vyhľadávania v prirodzenom jazyku na štruktúrované vyhľadávanie
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Sokol
Vyhľadávanie sémanticky podobných úryvkov textov a možnosti aplikovania ich vzťahov
May 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Sopko
Odporúčanie novinových článkov zohľadňujúce externý kontext používateľa
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Sucháč
Sociálne založené odporúčania na webe
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Márius Šajgalík, PhD.
Decentralizované modelovanie používateľa a personalizácia
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Šimek
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Šimek
Spracovanie a porovnávanie sekvenčných dát použitím strojového učenia
May 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Štrbáková
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Michal Šušoliak
Odhaľovanie implicitnej spätnej väzby pri surfovaní na webe
May 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Tomek
Identifikácia virtuálnych komunít pre adaptívne webové systémy
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Tomlein, PhD.
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Uherek
Aplikácia strojového učenia nad sekvenčnými dátami
May 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Valašík
Modelovanie používateľov pre adaptívne webové systémy s využitím sociálnych vzťahov
May 2010Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Valašík
Zhlukovanie používateľov na základe ich správania sa
May 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Víťaz
Podpora výučby jazyka SQL
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress