23. 10. 2019  14:32 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Barla, PhD.
Identifikačné číslo: 3653
Univerzitný e-mail: michal.barla [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Príspevok k sociálnemu modelovaniu používateľa a personalizácii
Autor: Ing. Michal Barla, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Oponent 3:doc. Ing. Kristína Machová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Towards Social-based User Modeling and Personalization
Abstrakt:This thesis is focused on user modeling for open corpus web-based systems. We introduce two methods falling within the scope of data collection stage of the user modeling process: a method for comprehensive logging of user activity on the Web with preserved semantics and a method for capturing logs of "wild" Web surfing. Next, we describe methods related to actual user model creation: a method for user model inference based on rules expressing navigational patterns and a method for term-based open corpus user modeling, applicable for capturing user's interest on the "wild" Web. We proposed also a method for finding relations between terms based on folksonomies, which supports our term-based user modeling approach. The proposed methods were evaluated by means of software tools within research projects aimed at intelligent information presentation on the Web.
Kľúčové slová:user characteristic, adaptive web-based systems, social web, open information space, user model

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene