Dec 14, 2019   5:27 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Identification number: 36895
University e-mail: qondriga [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Hesko
Spracovanie a vyhodnotenie údajov prijímaných po sériovej linke
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Hetteš
Riadenie krokového motora s využitím assembleru
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Hireš
Spracovanie a vyhodnotenie údajov prijímaných po sériovej linke
May 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Márföldi
Tvorba webovej stránky pre TAS Trnava
June 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Mogilský
Riadiaci program pre robot MSR-84
June 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Plavák
Čítačka kódov diaľkového ovládača s protokolom RC-5
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Ravasz
Animácie ergonomického merania v prostredí Blender
May 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Rolenčík
GSM zabezpečovací systém
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Rybár
Návrh anemometra s použitím tenzometrického snímača
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Pavol Sokol
Využitie Houghovej transformácie pre rozpoznávanie znakov
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Sokol
Využitie Houghovej transformácie pre rozpoznávanie znakov
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Šipoš
Vytvorenie modelového zariadenia a súvisiaceho obslužného programu
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jozef Škrabák
Návrh konštrukcie digitálneho termostatu
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress